Sănătatea minții în SunDo se bazează pe cinci principii care nu reprezintă niște convingeri speciale și nici niște ritualuri anume. Fiecare principiu derivă din cel precedent. Acestea sunt: mintea sinceră (care nu acționează individualist, ci se afla în relație cu lumea și natura, fără dogme artificiale), viziune corectă, trezire corectă, cale corectă și comportament corect.

 

Preceptele SunDo (Hoon):

Preceptele sunt recitate la începutul practicii. Ele sunt recitate pentru a ne aduna atenția și a ne reaminti scopul practicii noastre.

Jung Shim (Mintea Sinceră) – Cu mintea divină, sinceră si clară,
Jung Shi   (Viziunea Corectă) – Avem o viziune clara asupra universului,
Jung Gahk (Trezirea Corectă) – In mod corect intelegem si percepem adevarul,
Jung Doh  (Calea Corectă) – Ajungand să trăim cu sinceritate, urmand legile universului,
Jung Haeng (Comportamentul Corect) – Ne comportam cum se cuvine, fără a actiona impotriva legii naturii.

 

Mintea umană este rațională, și în acelasi timp și egoistă. De aceea este influențată de emoții și lăcomie. O minte ocupată blochează energia, iar emoțiile și lăcomia obstrucționează circulația energiei și sângelui în corpul uman. Doar când transformăm egoismul minții în spiritul universului, atunci vom putea să trăim în armonie cu legile naturii.

Pentru transformarea egoismului în spiritul universului, cel ce practică ar trebui să își mențină Mintea Sinceră. O Minte Sinceră este a omului ce locuiește în ceruri. Mintea Sinceră este exprimată diferit prin credințe diferite. In Creștinism, este reprezentată de Iubire, în Buddism prin Compasiune, și în Confucianism de Virtute.

Jung Shi (Viziunea Corectă) înseamnă a observa corect toate cele ce există în Univers, adică a observa tot cu Mintea Sinceră, mintea Cerurilor. Dacă observam astfel, vom vedea că tot ce există este dorința Cerurilor. Apoi, vom vedea clar și toate lucrurile ce se întâmplă când ne împotrivim Cerurilor, precum gelozia, invidia, competiția și zbaterea, și toate disputele și necazurile oamenilor, care îi conduc către propria disperare.

Jung Gahk (Trezirea Corectă) înseamnă a percepe cu acuratețe Adevărul. Adică a vedea lucrurile prin natura lor intrisecă, prin felul în care se arată și voința lor.

Jung Doh (Calea Corectă) înseamnă a urma adevărata cale, și anume a trăi onest, urmând legile universului. Calea corectă este drumul corect către toate direcțiile. Este greu de determinat care este calea corectă, pentru că toate direcțiile pot fi calea corectă, însă dacă ascultăm vocea conștiinței, vom știi care este drumul de urmat.

Jung Haeng (Comportamentul Corect) înseamnă a acționa fără a fi împotriva legilor naturii. Altfel spus, o conduită virtuoasă. Virtutea constă în a gândi și acționa prin empatie cu cealaltă persoană. Print-o conduită virtuoasă, viața înflorește, înțelegem ce înseamnă smerenia și acționăm conform cu aceasta.